Kinderdorp Kumasi in Ghana:

Het kinderdorp in Kumasi was het eerste kinderdorp waar Vrouwen Bouwen een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Na afronding van ons project in Yamoussoukro, Ivoorkust, gaan we terug naar onze roots, Ghana! Ghana is een land met 25 miljoen inwoners en was tot 1957 een kolonie van Engeland. Het land is politiek redelijk stabiel en de economie groeit langzaam. Echter, ondanks deze economische groei leeft meer dan 28% onder de armoedegrens (2 dollar per dag). Vooral onder deze groep is veel geweld en meer dan 20% kan niet aan schoon drinkwater komen. Bovendien is meer dan de helft van de bevolking jonger dan 24 jaar. Veel van deze kinderen groeien op met ouders die niet of nauwelijks voor ze kunnen zorgen en er zijn ruim 1 miljoen kinderen die alleen opgroeien. Deze kinderen leven op straat, werken onder erbarmelijke omstandigheden -sommige in de seksindustrie-om zo in leven te blijven. Alleen zijn zij niet in staat om een toekomst op te bouwen.

Het dorp werd in 2010 geopend. Het bestaat uit 12 familiehuizen waar op dit moment 113 kinderen wonen onder de liefdevolle vleugels van hun SOS-moeder. Hier gaan ze naar school en krijgen ze de begeleiding die ze nodig hebben.
In en rond het dorp zijn verder: een jongerenhuis, een kleuterschool voor 70 kinderen, een basisschool voor 210 kinderen en een medisch centrum waar jaarlijks zo’n 12000 mensen worden behandeld die zich dit anders niet kunnen veroorloven.

Junior (6) is een van de kinderen die in het kinderdorp is komen wonen:

Mijn SOS moeder is heel lief, en kookt elke dag lekker voor mij en mijn broers en zussen. En ik mag naar school, dat vind ik heel leuk!

Hulp voor families in de omgeving

Veel families in de omgeving van het kinderdorp hebben het moeilijk. Ze kunnen nauwelijks overleven. Kumasi is, met ruim 2 miljoen inwoners, de 2 na grootste stad van Ghana. Veel families zijn vanuit het platteland naar de stad getrokken om werk te vinden, vaak zonder resultaat. Zij belanden in vreselijke situaties, waardoor kinderen er vaak alleen voor komen te staan.
Families die het risico lopen uiteen te vallen, worden opgenomen in het familieversterkende programma van SOS Kinderdorpen. Deze gezinnen krijgen steun bij de zorg en bescherming van de kinderen. Per familie wordt gekeken naar hun problemen en wat er nodig is om hen te helpen op het gebied van opvoedvaardigheden en zorg, economische versterking en basisbehoeften en voorzieningen zoals voeding en scholing.Het gezinshoofd (in Afrika meestal de vrouwen) wordt geholpen door SOS Kinderdorpen om zelf een inkomen te genereren. Het uiteindelijke doel is dat de families zelfredzaam worden en hun kinderen zo een kans krijgen op een beter leven.

Ik vind het belangrijk om een sterke band op te bouwen met mijn kinderen. Ik wil hen liefde geven, beschermen en helpen om verder te komen in hun leven.

mama_denise

Dit is SOS mama Denise, sinds februari woont zij met haar SOS kinderen in het kinderdorp.